21/05/2021
Với mục đích xây dựng một đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công lắp đặt hệ thống quản lý ID. Công ty TNHH HBPLUS tìm kiếm những ứng viên với nội dung như sau:

+

Dự án hoàn thành

+

Số năm thành lập

+

Sự hài lòng

Hơn 200+ đối tác đang kết nối với chúng tôi